Skip to main content

測試環境:

平台 ASUS P9X79 WS主機板/Intel E5-2670 2.6G
OS WIN2016 Server
SAS LSI SAS 3008 IR (SAS9311-8i) RAID-0 Mode
SSD Intel SSD S3610 SSDSC2BX80 800G x 8

(1) SSD x 4:

(2) SSD x 8:

單顆 SAS SSD(HGST SAS 12Gbps SSD 200g single)

從這些數據可以看出 新世代的SSD (4 顆以上)跟SAS 12Gbps SSD (2顆以上) 都可以超過 PCI-2.0 8X  2000MB/s 匯流排效能
因此建議可以添購 Raid 12Gbps Raid 0 or HBA
如果要特別便宜 可以考慮購買  IBM OEM M1215 版 請參考OSSLAb這篇文章修改FW

Thx Chang

Author Thx Chang

More posts by Thx Chang
/* 2024/5/10 */